• English
  • 日本語
  • France
  • Deutschland
  • Italy
  • España
  • Slovenia

Slutt deg til det globale oppropet om rettferdig fordeling

Skriv under det globale oppropet om rettferdig fordeling og bidra med din stemme til det økende kravet om mer rettferdig fordeling av rikdom, makt og ressurser innen- og mellom land.

Som forklart i rapporten  Fordeling som vår felles sak, er prinsippet om fordeling allerede av sentral betydning  for forskjellige opprop om sosial rettferdighet, bevaring av miljøet, verdensfred og  virkelig demokrati. Kampanjen ’Det globale oppropet om rettferdig fordeling’  har som mål å bygge på denne anerkjennelsen  blandt  berørte borgere og  sivile samfunnsorganisasjoner, å fremme den potensielle rolle som et opprop for rettferdig fordeling kan spille i å forene borgere over hele verden for en felles sak.

Vær vennlig å skrive under dette oppropet nedenfor som individ eller organisajon for å vise din støtte for prinsippet om rettferdig  fordeling, relatert  til ditt engasjement og  dine kampanjeaktiviteter og distribuer gjerne kampanjen videre til  dine grupper og sosiale nettverk.


Et globalt opprop om fordeling

Som verdensborgere og organisasjoner som forsvarer velferd for hele menneskeheten, erkjenner vi følgende:  

Å dele er vår mennesklige natur

Fordeling er vesentlig for hvordan vi lever i våre familier og nærmiljø. Vi har likevel bygd opp samfunn som i økende grad oppmuntrer til grådighet, egoisme og materialistiske verdier.

Hovedårsaken til verdens krise bunner i vår manglende evne til å dele

Over hele verden ser vi tragiske resultater av at vi ikke evner å dele. Vi kan ikke lenger tåle den økende forskjellen mellom rike og fattige, overforbruk, og ødsling av planetens knappe ressurser og den uendelige konflikten drevet av aggressiv konkurranse og nasjonal egeninteresse.

Fordeling er nøkkelen til å skape en bedre verden

Vi trenger så snart som mulig å reformere våre politiske og økonomiske systemer ved å bringe de mer i tråd med fordelingsprinsippet. Uten en mer rettferdig fordeling av formuer, energi og ressurser i og mellom nasjoner, vil det være umulig å etablere en rettferdig og bærekraftig framtid.

Det reiser seg et krav om fordeling over hele verden

Mens regjeringene fortsetter som vanlig, krever vanlige borgere fordeling og rettferdighet i et omfang uten sidestykke. Det er avgjørende at millioner flere mennesker tar ledelsen som talsmenn for forandring- Jordens velbefinnende og fremtidige generasjoner avhenger av dette skiftet i global bevissthet.

Fordeling er en felles sak som forener oss alle

Nå mer enn noen gang er et opprop om fordeling sentralt for kravene til alle de som arbeider for sosial rettferdighet, miljømessig ivaretagelse, virkelig demokrati og verdensfred. Sammen kan vi forene våre anstrengelser i en global bevegelse bestående av vanlige borgere og organisasjoner som krever fordeling i alle nyanser.

Ved å underskrive dette oppropet, støtter vi at det er grunnleggende viktig å styrke og øke all genuin fordeling i vår oppsplittede verden. Vi gir derfor vår stemme til et gryende verdensomspennende opprop for å dele, og lover å delta i denne avgjørende debatten ved enhver anledning som byr seg.

Oversettelse: Anne Marie Kvernevik

Sign as an individual  Sign as an organisation

Share The World's Resources will use the information you provide on this form to provide email updates about its work.

You can unsubscribe at any time by clicking on the unsubscribe link in the footer of any mailing list email that you receive from us, or by contacting info@sharing.org.
We treat your information with respect. For more information about our privacy policy please visit our privacy policy page.

In joining the STWR mailing list, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our email marketing platform. By submitting this form, you acknowledge that the information that you provide will be transferred to Mailchimp for processing in accordance with their privacy policy and terms.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA