• English
  • 日本語
  • France
  • Deutschland
  • Italy
  • España
  • Slovenia

Latest posts

A full list of STWR's publications as well as related news, articles and blogs can be found below. You can filter the content using the 'category' or 'topics' links in the menu on the left. 

Report / 3rd August 2022

Resnična ekonomija delitve pomeni konec starih načinov, ki jih opredeljujejo tekmovalni sebični interesi in hlastanje po dobičku, nova doba meddržavne delitve in sodelovanja pa se bo začela šele s končanjem lakote v svetu, ki ima tako obilo finančnega kapitala in razpoložljivih virov. 

Blog / 15th June 2022

Share The World’s Resources (STWR) have published a new version of our most popular book title – The Commons of Humanity, by Mohammed Sofiane Mesbahi.

Article / 25th February 2022

Join eighteen organisations and key individuals working in the global justice sector across nineteen countries in ditching the word “aid” and replacing it with more accurate alternatives in our communications. 

Report / 20th January 2022

Ne moremo si resno zamisliti nove ekonomske paradigme za upravljanje skupnih zemeljskih virov brez poglobljenega razmisleka o potrebi po vsesvetovni psihološki in družbeni preobrazbi, s katero se bo zavedanje povprečnega človeka razširilo v smeri sprejemanja skupnega dobrega za celotno človeštvo.

Blog / 12th January 2022

STWR have published a book of the classic text by Mohammed Sofiane Mesbahi, titled ‘The Sharing Economy: Inaugurating an Age of the Heart’.